تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

کسری خدمت سربازی

س۱ – متقاضیان استفاده از مزایای این طرح باید حائز چه شرایطی باشند؟

ج: الف – نخبگان: باید دارای شرایط احراز نخبگی از بنیاد ملی نخبگان باشند.

ج: ب – همکاران تحقیقاتی: افراد با مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد که توان انجام پروژه‌های تحقیقاتی دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) را داشته باشند می‌توانند در این طرح مشارکت نمایند.

س۲ –آیا افراد فارغ التحصیل مشمول، در حین خدمت سربازی می‌توانند از مزایای این طرح استفاده نمایند؟

ج: می‌توانند.

س۳ – آیا این موضوع با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح مرتبط می‌باشد؟

ج: دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) این طرح را هماهنگ با بنیاد نخبگان نیروهای مسلح انجام می‌دهد. پایان هر طرح با تأیید دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)، گواهی کسر و یا جایگزین خدمت سربازی توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به سازمان نظام وظیفه اعلام می‌گردد.

 

کسری خدمت سربازی

ادامه سوالات را در ادامه مطلب دنبال کنید

س۴ – دانشجویان چه رشته‌هایی می‌توانند در این طرح شرکت کرده و از مزایای آن برخوردار باشند؟

ج: در حال حاضر به جزء کشاورزی، پزشکی، بازرگانی، تمامی رشته‌ها مورد نیاز است، به جهت کثرت رشته‌های مورد نیاز امکان درج آنها در این پاسخ نامه میسر نیست. لیکن به جهت هدایت درست دانشجویان عزیز که در سایت ثبت نام کرده‌اند برحسب اولویت و نیاز توسط دانشکده‌ها و مراکز دعوت به همکاری می‌شوند.

س۵ – آیا دانشجویان می‌توانند در موضوعاتی غیر از رشته تحصیلی خودشان پژوهش انجام دهند؟

ج: مشروط به توانایی انجام پروژه می‌توانند غیر رشته خودشان مشارکت نمایند.

س۶ – آیا متقاضیان باید گزینش شوند؟

ج: نیازی به گزینش نیست، شرط بکارگیری افراد در پروژه‌های عادی عدم اشتهار به مسائل منفی است و در پروژه‌های دارای طبقه بندی در دانشگاه استعلامات لازم انجام می‌گیرد.

س۷ – سیر مراحل اداری برای شرکت در این طرح چیست؟

۱ – ثبت نام از طریق سایت دانشگاه.

۲ – دعوت به همکاری از جانب دانشکده‌ها و مراکز وابسته به دانشگاه.

۳ – دریافت پروژه، تهیه پروپوزال، تأیید پروپوزال توسط دانشکده مربوطه، دریافت اعلام نیاز و ارائه به همراه مدارک( کپی شناسنامه و کارت ملی، گواهی فراغت از تحصیل یا اشتغال به تحصیل و یا گواهی اشتغال به خدمت، فرم اطلاعات شماره ۱ یا فرم همکاران تحقیقاتی و یک قطعه عکس) به امور پژوهشگران.

۴ – تکمیل پرونده و ارسال پرونده به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط امور پژوهشگران.

۵ – صدور مجوز بکارگیری توسط بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.

۶ – اعلام بکارگیری توسط امور پژوهشگران به دانشکده و یا مراکز مربوطه.

۷ – شروع بکار پژوهشگر با هدایت و راهنمایی مدیران پروژه.

۸ – تهیه گزارش نوبه‌ای سه ماه یکبار از روند پیشرفت کار توسط پژوهشگر و ارسال برای امور پژوهشگران از طریق دانشکده و یا مرکز مربوطه.

۹ – در پایان کار جمع‌بندی عملکرد و ارائه به دانشکده و یا مراکز مربوطه.

۱۰ – ارسال گزارش پایان کار پروژه توسط دانشکده و یا مراکز مربوطه برای امور پژوهشگران در غالب فرم احتساب کسر خدمت سربازی

۱۱ – اعلام گزارش پایانی و اعلام کسر خدمت به بنیاد نخبگان نیروهای مسلح توسط امور پژوهشگران.

۱۲ – اعلام کسر خدمت از جانب بنیاد نخبگان نیروهای مسلح به سازمان نظام وظیفه .

نکات مهم:

۱ – پژوهشگر نمی‌تواند همزمان دو پروژه در هیچ یک از دانشگاهها و مراکز وابسته به نیروهای مسلح را داشته باشد.

۲ – دریافت پروژه برای افرادیکه امریه دارند منوط به موافقت سازمان و یا اداره‌ای است که امریه از آن دریافت شده است.

س۸ – چه مدارکی برای تشکیل پرونده مورد نیاز است؟

ج: نخبگان : گواهی احراز نخبگی بنیاد ملی نخبگان و نامه معرفی بنیاد نخبگان نیروهای مسلح.

همکاران تحقیقاتی : ۱ – پروپوزال تأیید شده توسط دانشکده مربوطه * ۲ – گواهی اشتغال به تحصیل یا فراغت از تحصیل و یا گواهی اشتغال به خدمت برای افراد سرباز* ۳ – کپی کارت ملی، شناسنامه * ۴ – یک قطعه عکس.

س۹ – فرآیند تصویب طرح پژوهشی چگونه است؟

ج: طرح با توان سنجی و توافق کارفرما واگذار می‌گردد و در پایان، کار انجام شده توسط کارفرما تاًیید و ارزیابی شده و برای سیر مراحل کسر خدمت به مرکز نخبگان ارسال می‌گردد.

س۱۰ – آیا می‌توان از عنوان پروژه‌ها مطلع شد؟

ج: افراد متقاضی که از طرف دانشکده‌ها و مراکز وابسته دعوت به همکاری می‌شوند، پس از ارائه پروژه‌های مورد نظر دانشگاه به آنها، پروژه‌ای متناسب با توان و تخصص خود انتخاب می‌نماید.‌

س۱۱ – آیا متقاضی می‌تواند خودش پروژه‌ای را پیشنهاد دهد؟

ج: می‌تواند پیشنهاد دهد، لیکن پذیرش یا رد پروژه در اختیار دانشگاه جامع امام حسین (ع)می‌باشد.

س۱۲ – آیا انجام پایان نامه مشمول این طرح می‌شود؟

ج: پایان نامه از قبل تهیه شده خیر، ولی هماهنگ با دانشگاه پروژه می‌تواند به شکل پایان نامه دریافت و اجرا شود.

س۱۳ – حداقل و حداکثر مدت کسر خدمت که به ازای انجام طرح تحقیقاتی تعلق می‌گیرد چند ماه می‌باشد و بر چه اساسی محاسبه می‌گردد؟

ج: بر حسب ارزش انجام کار از ۳ تا ۱۸ ماه به هر مورد پروژه کسر خدمت تعلق می‌گیرد.

س۱۴ – از زمان پایان طرح تحقیقاتی توسط متقاضی تا زمان اعطای گواهی نامه کسری خدمت چه مدت زمان طول می‌کشد؟

ج: صرفاً یک کار اداری است و طبیعتاً نباید مدت زمان طولانی طول بکشد ( برآورد ۷ تا ۱۰ روز)

س۱۵ – آیا متقاضی می‌تواند بیش از یک طرح تحقیقاتی را به انجام برساند و از مزایای کسر خدمت استفاده کند؟

ج: همزمان نمی‌تواند چند پروژه را انجام دهد ولی بعد از اتمام پروژه می‌تواند پروژه دیگری تا سقف دو پروژه دریافت و از مزایای آن برخوردار شود.

س۱۶ – آیا در زمان انجام طرح نیاز به حضور مستمر متقاضی در دانشگاه می‌باشد؟

ج: نیازی به حضور مستمر نیست، ولی مدت زمان مراجعه برای رفع احتیاجات انجام پروژه متناسب با نوع آن و نظر کارفرما تعیین می‌شود.

س۱۷ – آیا بین پروژه‌های مختلف (نخبگان، همکاران تحقیقاتی) تفاوتی وجود دارد؟

ج: توان و تخصص و مدت زمانیکه افراد برای انجام پروژه وقت صرف می‌نمایند تعیین کننده نوع پروژه است.

س۱۸ – آیا محقق می‌تواند از پژوهش انجام شده در قالب مقاله استفاده کند؟

ج: انجام پروژه متعلق به کارفرما ( دانشگاه امام حسین (علیه السلام) است. هر نوع بهره‌برداری دیگری منوط به اجازه دانشگاه است.

س۱۹ – پروژه‌ها باید انفرادی باشد یا می‌تواند توسط چند نفر به صورت مشترک انجام شود ( در این صورت نحوه محاسبه کسر خدمت برای هر یک از افراد چگونه خواهد بود)؟

ج: پروژه می‌تواند توسط چند نفر حسب نیاز انجام گیرد، در اینگونه موارد پروژه تقسیم بندی شده و هر قسمت به فردی واگذار می‌گردد، ارزش کار هر فرد برابر با کاری که روی قسمت مربوط به خود انجام داده است تعیین می‌شود.

س۲۰ – آیا پروژه بعد از پایان باید دفاع شود؟

ج: پروژه‌ها عمدتاً توسط ارزیاب دفاع می‌شوند، در مواردی چون پایان نامه روند معمول دفاعیه برگزار می‌شود.

س۲۱ – آیا همکاران تحقیقاتی ملزم به ارائه مقاله هستند؟

ج: دریافت و انجام پروژه مورد نیاز دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام) مستلزم ارائه مقاله نیست.

س۲۲ – آیا با ارائه مقاله ( به جای پژوهش) می‌توان از مزایای کسر خدمت برخوردار شد؟

ج: مقالات از قبل تهیه شده مورد پذیرش نیست، در موارد خاص با هماهنگی کارفرما می‌تواند نتیجه کار در قالب تهیه مقاله باشد.

س۲۳ – دانشگاه برای انجام طرحهای تحقیقاتی مصوب چه حمایت‌هایی را در اختیار دانشجوی متقاضی قرار می‌دهد؟

ج: حسب نیاز، منابع، ابزار، آزمایشگاه،بودجه در اختیار گذاشته می‌شود.

س۲۴ – آیا داوطلبینی که در حال حاضر مشغول خدمت هستند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند؟

ج: بلی، لیکن مدت خدمت سربازی باقی مانده به اندازه زمان انجام پروژه و بهره برداری از امتیاز آن باشد.

س۲۵ – آیا همکاری با دانشگاه در این زمینه مانع خروج متقاضی از کشور نمی‌شود؟

ج: خیر، در مواردی به عنوان امتیاز تسهیل کننده هم هست.

س۲۶ – اگر متقاضی ضمن انجام پروژه فارغ التحصیل و مشمول شود، آیا می‌تواند از مزایای کسر خدمت در ادامه خدمت استفاده کند؟

ج: بلی، همچنانکه در سؤالات قبل اشاره شد، ضمن خدمت هم می‌تواند در این طرح شرکت کند.

س۲۷ – اگر پروژه‌ای به هر دلیل امکان ادامه نداشته باشد، وضعیت کسر خدمت چه شرایطی دارد؟

ج: اگر فرد به علت عدم توان اجرای پروژه کار را رها کند، امتیازی به وی تعلق نمی‌گیرد، ولی اگر ارتباطی با فرد نداشته باشد و توسط دانشگاه قطع همکاری گردد، به اندازه‌ای که کار صورت گرفته است ارزش گذاری و مجری از آن بهره مند خواهد شد.

س۲۸ – آیا کسانیکه امریه گرفته‌اند می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند؟

ج: به شرط موافقت سازمان امریه دهنده و ارائه رضایتنامه کتبی از آن سازمان، می‌توانند مشارکت داشته باشند.

س۲۹ – آیا امکان استمرار همکاری با دانشگاه بعد از پایان طرح و گرفتن کسر خدمت وجود دارد؟

ج: در مواردیکه توان علمی، پژوهشی فرد مورد نیاز دانشگاه باشد، این امکان در قالب‌های دیگری وجود دارد.

مشخصات

دانـــــلود

  • ۱۳۵ views

برچسب ها

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.
تبلیغاتتبلیغات