تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

فیلم عیب یابی و تعمیر تابلو برق

بدون دیدگاه

عیب یابی و تعمیرات تابلوها
عیب ها و ایرادهایی كه در كاركرد تابلوهای مختلف به وجود می آید تا حد بسیار زیادی به تجهیزات
داخل تابلو، آرایش آن ها، نوع كاركرد تابلو و … بستگی داشته و از این رو نمی توان یك روال مشخص
برای عیب یابی و به اصطلاح Troubleshooting  تابلوها ارائه كرد .

فیلم آموزشی تعمیر تابلو برق

  • ۱,۳۵۸ views
ادامه مطلب

مشخصات الكتریكی
پاره ای از مهم ترین مشخصات الكتریكی كه در رابطه با تابلوهای مختلف اعم از فشار ضعیف و فشار
به این شرح می باشد: IEC متوسط مطرح می شود با توجه به استاندارد
این ولتاژ، بیشترین ولتاژ مؤثری است كه تابلو برای كار :(Ur) Rated Voltage -1 ولتاژ نامی یا
در آن طراحی شده است . این ولتاژ برای سطح فشار متوسط باید از بین مقادیر استاندارد
۳۶ و ۵۲ ؛۲۴ ؛۱۷,۵ ؛۱۲ ؛۷,۲ ؛ شده ای انتخاب شود كه از آن ها می توان به ولتاژهای ۳,۶
كیلوولت اشاره كرد

تابلوهای برق

  • ۳۰۶ views
ادامه مطلب
تبلیغات

پست مولونی یا پدمانتد

بدون دیدگاه

پست مولونی یا پدمانتد به همراه مجموعه تابلو توزیع داخلی و فشار ضعیف
این پست ها بهترین گزینه برای مشترکینی است که تمایل دارند پست خود را در حداقل فضای ممکنه نصب نمایند.به دلیل طرح کمپکت و فشرده ، هزینه های مربوط به عملیات ساختمانی بسیار کاهش می یابد

پست مولونی یا پدمانتد

  • ۲۲۴ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات