تبلیغات تبلیغات

آمار وب

  • بازدید ماه: ۴۸,۴۲۲
  • کل بازدید ها: ۲۴۱,۱۳۱
  • ورودی موتور جستجو: ۲۴,۷۵۸
  • کل نوشته‌ها: ۱۷۵
  • تاریخ به‌روزشدن سایت: اردیبهشت ۷, ۱۳۹۶
كنتاكتور وسیله ای است كه در آن با استفاده از خاصیت الكترومغناطیسی، تعدادی كنتاكت به یكد یگر
شكل كه یكی ثابت و دیگری متحرك است E وصل یا ازیكدیگر جدا می شوند. كنتاكتور از دو هسته
تشكیل می شود. در میان هسته ثابت یك سیم پیچ قرار دارد كه با عبور جریان از آن نیرویی ایجاد می شود كه
هسته متحرك را به سمت هسته ثابت حركت م ی دهد. با حركت هسته متحرك، تعدادی كنتاكت باز، بسته و
تعدادی كنتاكت بسته، باز می شوند
کنتاکتور یا کلید مغناطیسی

انواع كلیدهای فشار ضعیف

بدون دیدگاه

در تأسیسات فشار ضعیف برای قطع و وصل كردن مدارهای مختلف الكتریكی و همچنین برای حفاظت

الكتریكی ادوات، تأسیسات و مصرف كنندههای بزرگ از كلیدهای فشار ضعیف مختلفی استفاده می شود .

عمدتاً این كلیدها در سطوح ولتاژ پایین تر از یك كیلو ولت كاربرد دارند كه میتوان آنها را به چهار دسته

مهم تقسیم نمود

کلید فشار ضعیف

تبلیغات
تبلیغاتتبلیغات