تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

فیلم آموزشی + pdf زمین تجهیزات

بدون دیدگاه

هدف از اجرای سیستم زمین تجهیزات، هم پتانسیل كردن بدنه فلزی كلیه تجهیزات برقی با زمین، برای
جلوگیری از برق گرفتگی و حفاظت پرسنل است. این نوع اتصال در حالت عادی حامل جریان نیست، ولی
در حالتی كه یكی از فازهای دستگاه به بدنه اتصال پیدا كند، جریان خطا از طریق این اتصال وارد زمین
شده و مسیر خود را از طریق نوترال ترانس یا ژنراتور كه به زمین متصل شده است، می بندد. از مهمترین
خصوصیات این نوع اتصال، كم بودن مقاومت آن است به گونه ای كه در هنگام عبور جریان خطا از آن،
اختلاف پتانسیل ناچیزی بین بدنه دستگاه و زمین به وجود آید. در چنین شرایطی در صورتی كه پرسنلی
با بدنه تجهیزات در تماس باشد، اختلاف پتانسیلی كه به بدن او اعمال می شود، ناچیز بوده و نمی تواند
خطرآفرین باشد.

فیلم آموزشی + pdf زمین تجهیزات

  • ۸۳ views
ادامه مطلب

فیلم آموزشی زمین الکتریکی

بدون دیدگاه

درتمامی تأسیسات الكتریكی، بخصوص در مجتمع های صنعتی، اتصال به زمین یكی از مهم ترین و
اساسی ترین اقداماتی است كه جهت حفاظت اشخاص و تجهیزات و نیز بهبود عملكرد سیستم، صورت
می گیرد. این نوع اتصال، معمولا بر حسب نوع كاربرد آن به دو دسته زمین حفاظتی و زمین الكتریكی
تقسیم می شود. زمین حفاظتی كه به آن ارتینگ نیز گفته می شود، معمولا به فرآیند اتصال همه قطعات
فلزی یا بدنه های فلزی تجهیزات الكتریكی به زمین گفته شده و برای حفاظت اشخاص در زمان های وقوع
اتصال كوتاه بخش برق دار دستگاه به بدنه صورت می گیرد. این نوع اتصال زمین بخشی از مدار الكتریكی
نبوده و در نتیجه در حالت عادی جریانی از آن عبور نمی كند. عبور جریان از اجزاء این سیستم بیانگر
وقوع حالتی غیر عادی در شبكه است كه از این طریق می توان این حالات را تشخیص داده و حفاظ تهای
مورد نیاز انجام گیرد.

زمین الکتریکی

(بیشتر…)

  • ۷۸ views
ادامه مطلب
تبلیغات

اندازه گیری مقاومت زمین

بدون دیدگاه

اندازه گیری مقاومت الكتریكی زمین معمولا به دو منظور صورت می گیرد. در درجه اول در زمان طراحی
سیستم ارت، برای به دست آوردن مقاومت ویژه زمین در منطقه مورد نظر و در درجه بعد، در زمان های
پس از طراحی و بعد از اجرای سیستم ارت برای اندازه گیری مقاومت سیستم ارت و بررسی تغییرات آن
این اندازه گیری صورت می گیرد.
برای اندازه گیری مقاومت ویژه زمین، معمولا از روش چهار الكتروده استفاده می شود.

مقاومت زمین

(بیشتر…)

  • ۷۲ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات