تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

آموزش نرم افزار ETAP

در ادامه سلسله آموزش های نرم افزار تخصصی

Etap  (نرم افزار تخصصی مهندسی برق قدرت، آموزش نرم افزار ETAP ) در خدمت شما

مهندسان برق هستیم.

آموزش نرم افزار ETAP

  • ۲۶۳ views
ادامه مطلب

فیلم آموزشی نرم افزار Etap

بدون دیدگاه

در این پست موارد زیر آموزش داده شده است
۱– نحوه ایجاد پروژه جدید
۲– نحوه دسترسی به پروژه موجود

آموزش ETAP

  • ۴۱۱ views
ادامه مطلب
تبلیغات

محاسبات سایزینگ كابل

بدون دیدگاه

در انتخاب كابل مسائل متعددی مطرح است كه باتوجه به ساختمان تشریح شده كابل, نحوه انتخاب
هر یك از اجزای آن در اینجا بررسی میگردد.
انتخاب هادی:
هادی كابل بر اساس جنس, سطح مقطع و تعداد رشتهها انتخاب میشود. جنس هادی عموما مس یا
آلومینیوم است كه مس به علت خصوصیات الكتریكی برتر (مقاومت اهمی كمتر, قابلیت هدایت
بیشتر) ارجح است. در مدارهای سه فاز با بار متعادل، از كابل سهرشتهای و در صورت وجود بار تك-
جهت اتصال به بدنه فلزی ) PE فاز از كابل چهار رشتهای و در صورت استفاده از هادی حفاظتی
تجهیزات) از كابل پنج رشتهای استفاده میگردد.

جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

(بیشتر…)

  • ۱۸۵ views
ادامه مطلب

در این مرحله از آموزش گام به گام نرم افزار Etap
و اولین جلسه آموزشی این نرم افزار نحوه نصب
نرم افزار Etap آموزش داده شده است.

آموزش ETAP

  • ۸۲۱ views
ادامه مطلب

فیلم آشنایی با نرم افزار Etap

بدون دیدگاه

نرم افزارهای مهندسی قدرت معمولا در دو حوزه حالت ماندگار و حالت گذرا تهیه می شوند . در بین
نرم افزارهای تحلیل حالت ماندگار شبكههای الكتریكی Etap یكی از رایجترین نرمافزارهای تحلیل
طراحی و شبیه سازی عملكرد تولید و توزیع در سیستم های قدرت است . در این نرم افزار ، یك
مدل سازی گرافیكی و فنی از تجهیزات الكتریكی مختلف موجود در سیستمهای تولید ، انتقال و توزیع
صورت میگیرد.

آموزش ETAP

  • ۳۳۹ views
ادامه مطلب

تحلیل پخش بار

بدون دیدگاه

سیستمهای قدرت عموما به صورت سه فاز متعادل و در شرایط سینوسی ماندگار مورد بهرهبرداری
قرار میگیرند. در چنین سیستمی اطلاع از میزان توان عبوری از خطوط، همچنین ولتاژ در شینههای
مختلف سیستم برای بهرهبرداران از شبكه قدرت از اهمیت ویژهای برخوردار است. خصوصا زمانی كه
سیستم در اثر عواملی چون نصب نیروگاههای جدید، رشد بار و یا نصب خطوط انتقال جدید دستخوش
تغییرات شده باشد. هدف از انجام مطالعات پخش بار، آگاهی از نحوه توزیع توانهای تولیدی بر روی
خطوط شبكه و تعیین ولتاژ باسها و غیره میباشد.

جهت دانلود این فایل به ادامه مطلب مراجعه کنید.

(بیشتر…)

  • ۷۱۵ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات