تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

سیم ها و كابل ها از ابتدایی ترین تجهیزاتی هستند كه در مدارات فشارضعیف مورد استفاده قرار می گیرند
سیم ها و كابل ها را معمولا با سطح مقطع هادی های آ نها م یشناسند. این سطح مقطع در سیستم متریك
بر حسب میلی متر مربع بیان شده و در پله های استاندارد شده ای تولید می شوند. در سیستم های آمریكایی
استفاده م یشود كه طبق تعریف سطح Circular mil از یك واحد خاص به نام NEC و تحت استاندارد
مقطع دایره ای است كه قطر آن یك هزارم اینچ باشد . این واحد به دلیل كوچك بودن، معمولا به صورت
تقریبا برابر با ۰,۵ میلی متر مربع است . MCM می گویند. هر MCM 1000 برابر استفاده شده كه به آن

فیلم آشنایی با ابزارها و اجزاء سیم كشی فشارضعیف

  • ۱,۹۱۳ views
ادامه مطلب
در محیط هایی مانند مجتمع های پتروشیمی، روشنا یی محوطه را بسته به نوع لامپ مورد استفاده به انواع
روشنایی واحدها، روشنایی خیابان ها و معابر و نیز روشنایی محیط های صنعتی مانند مخازن تقسیم بندی
های ضد انفجار استفاده می شود كه نوع آن با توجه به نوع fixture كرد. در روشنایی واحدها، معمولا از
گاز های موجود، حرارت، رطوبت، غبار و … تعیین می گردد . برای روشنایی محوطه مخازن معمولا از
لامپ های بخار سدیم استفاده می شود. باید توجه داشت كه بر روی مخازن و نیز پله های آن، معمولا از
لامپ های ضد انفجار استفاده می شود.
مدار روشنایی
  • ۱۱۳ views
ادامه مطلب
تبلیغات

فیلم روش های سیم کشی

بدون دیدگاه

یكی از ابتدایی ترین فعالیت هایی كه قبل از شروع یك سیم كشی لاز م است تا صورت گیرد، محاسبه سطح
مقطع سیم یا كابل مورد نیاز و نیز انتخاب نوع آن است . سطح مقطع سیم یا كابل، معمولا از روی میزان
جریان عبوری از آن و نیز میزان افت ولتاژ مجاز روی كابل و به عبارت دیگر طول كابل مورد استفاده
صورت می گیرد. معمولا برای انتخاب كابل ها، جداولی وجود دارد كه از روی آن ها می توان اندازه كابل
مورد نیاز را تعیین كرد

فیلم آموزش فارسی سیم کشی

  • ۲۰۵ views
ادامه مطلب

شنایی با انواع مدارات روشنایی داخل ساختمان
در سیستم های روشنایی معمولا با توجه به نوع استفاده ، مدارهای مختلفی وجود دارد كه در ادامه به بیان
مختصر آن ها می پردازیم:
-۱ مدار تك پل: این مدار ساده ترین مدار روشنایی بوده و برای قطع و وصل مدار از یك نقطه و با
استفاده از یك كلید مورد استفاده قرار م یگیرد.
-۲ مدار دوپل : این مدار از دو كلید كنار هم تشكیل شده كه با استفاده از آن می توان دو
مصرف كننده مختلف را از یك محل مشخص قطع یا وصل كرد. این مدار در واقع دو مدار تك پل
است كه كلید آن ها دارای یك ترمینال مشت رك برای سیم فاز است كه رنگ این ترمینال متمایز
از دیگری است.
و …

فیلم مدار روشنایی ساختمان

  • ۶۹ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات