تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

بررسی اینورتر ها

بدون دیدگاه

اینورترها كه استفاده گسترده ای در صنایع دارند، مبدل های برق جریان مستقیم به برق متناوب هستند
این مبدل ها در انواع تك فاز و سه فاز موجود هستند . در انواع تك فاز آن ولتاژهای dc به ولتاژ ac
تكفاز و در انواع سه فاز آن، ولتاژ DC به ولتاژ AC سه فاز تبدیل می شود . این عمل به وسیله
كلیدهایی با قابلیت وصل مانند تریستورها و یا با كلیدهایی با قابلیت وصل و قطع همانندIGBT
صورت می پذیرد.

اینورتر

  • ۳۶۰ views
ادامه مطلب

دستگاه تست عایق یا مگر دستگاهی قابل حمل است که به صورت آنالوگ و دیجیتال وجود
دارد و میتواند مقاومت عایق را به صورت مستقیم به اهم، مگااهم، گیگااهم و یا ترا اهم و بسته به مدل
انتخابی، بدون درنظرگرفتن ولتاژ تست انتخابی، قرائت کند. عایق خوب معمولاً مقاومتی درحد مگا اهم و یا
محدودههای بالاتر از آن دارد. مولد این وسیله که تغذیه آن ممکن است بصورت دستی یا توسط باطری و
یا برق شهر صورت پذیرد، ولتاژ بالایی تولید میکند که سبب عبور جریانی اندك از میان و سطوح
عایق تحت تست میشود. جریان کلی توسط اهممتر که دارای نمایشگر آنالوگ، دیجیتال و یا هر دو می-
باشد اندازهگیری میشود.

فیلم آموزش دستگاه مگر

  • ۴۲۷ views
ادامه مطلب
تبلیغات

دستگاه نمایانگر توالی فازها همانطور كه از نام آن پیداست، یك دستگاه اندازه گیری نیست، بلكه
برای مشخص كردن توالی فازها در شبكه های برق سه فاز بكار برده میشود. در این نوع شبكه-
ها، نوع قرار گرفتن ولتاژها و جریانهای فازها نسبت به هم از لحاظ اختلاف زاویه یا فاز، دارای
اهمیت بوده و در محاسبات و حل شبكه تاثیرگذار است. به عنوان مثال، در شبكه سه فاز متقارن
اگر بردار ولتاژ فاز R به عنوان مرجع فاز در نظر گرفته شود، بردار ولتاژ فاز S میتواند به
اندازه زاویه ۱۲۰ درجه جلوتر یا عقبتر از آن قرار گیرد.

دستگاه توالی فاز

  • ۹۸ views
ادامه مطلب

در این پست به بررسی دستگاه فرکانس متر پرداخته می شود.

شكل موج معمول ولتاژ و جریان الكتریكی در یك

یك موج سینوسی كامل و متناوب با زمان تناوب مشخص است. به معكوس این زمان ، AC مدار

تناوب، فركانس یا بسامد الكتریكی گفته میشود. به عبارتی دیگر، فركانس، تعداد نوسانات ولتاژ یا

جریان در یك ثانیه بوده و واحد آن هرتز است. برای اندازه گیری این كمیت در یك شبكه

الكتریكی، از فركانس متر استفاده م یشود. فركانس معمول در شبكههای مختلف برق در دنیا، ۵۰

یا ۶۰ هرتز است. در شبكه های صنعتی در كشورهای آسیایی، اروپایی و آفریقایی، بیشتر از

فركانس ۵۰ هرتز و در كشورهای آمریكای شمالی و جنوبی از فركانس ۶۰ هرتز استفاده

می شود.

فرکانس متر

  • ۱۴۱ views
ادامه مطلب

میزان تولید یا مصرف توان الكتریكی در مدت زمان مشخص را میزان تولید یا مصرف انرژی در
آن زمان میگویند. در همه انشعابات، دستگاهی به نام كنتور میزان متوسط انرژی تحویلی به
مصرف كننده ها را اندازه گرفته و توسط ارقام مشخصی نشان میدهد. این ارقام بر حسب
كیلووات ساعت بیان میشوند. برای مصارف خانگی دو نوع كنتور تكفاز و سه فاز به طور عام
وجود دارند كه در دسته بندی كنتورها به نوع اكتیو معروف هستند.

فیلم آموزش کنتور برق

(بیشتر…)

  • ۱۳۳ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات