تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

در صورتی كه كار سرد در محلی كه نیاز به ورود به فضای بسته دارد قرار است انجام شود، ابتدا لازم
است مجوز ورود به فضای بسته اخذ شده و اقدامات مربوط به آن رعایت گردد.
تا هنگامیكه محل انجام عملیات و شرایط موجود در آن برای كار بی خطر و ایمن نباشد و
پیش بینی های لازم در نظر گرفته نشده باشد، به هیچ عنوان نباید پروانه كار صادر گردد. شخص
صادركننده پروانه كار باید از چگونگی شرایط محیط اطلاع داشته باشد و بر اساس آن وسایل ایمنی
مورد نیاز و همچنین پیش بینی های لازم را مشخص كند. بخش بازرسی های پرمیت شامل مواردی
است كه شخص صادر كننده باید به آنها توجه نماید. موارد ذكر شده در اغلب پرمیت ها، موارد مهمی
می باشند كه صادر كننده باید آنها را بررسی نماید. اما این موارد تنها مواردی نیستند كه نیاز به توجه
و بازرسی دارند بلكه كلیه مواردی كه در ادامه به آنها اشاره شده، دارای اهمیت بوده و مسئول مورد
نظر ملزم به رعایت آنها می باشد.

پروانه کار گرم

  • ۴۲ views
ادامه مطلب

در مراكز صنعتی از جمله مجتمع های پتروشیمی، به منظور جلوگیری از بروز حوادث ناشی از كار،
تداخل كارها با یكدیگر، حصول اطمینان از رعایت اقدامات احتیاطی و ایمنی و … لازم است فعالیت ها
بر اساس الگویی استاندارد و از پیش تعیین شده، تعریف شود. به این منظور سیستم و رویه ای به نام
پروانه كار یا پرمیت ایجاد شده تا بر اساس آن یك فرد یا یك مجموعه اجازه انجام برخی از كارها از
جمله كارهای تعمیراتی را دریافت نماید.این سیستم اطلاع رسانی بین افراد صادر كننده اجازه كار،
مسئول انجام دهنده و مسئولین نظارت و ایمنی ارتباط برقرار كرده و سبب می شود این افراد از شرایط
ایمنی لازم، لوازم، هماهنگی ها و غیره مطلع شوند و در ازائ آن، قبول مسئولیت كنند. در واقع مسئول
صادر كننده و مسئول اجرا با امضاء پروانه كار اطلاع خود را از تمام شرایط پروانه اعلام می كنند و تا
اتمام زمان مجوز، در صورت بروز هر حادث های، مستقیما مسئول صدور پرمیت و یا مسئول اجرای كار
و یا هر دو بازخواست می شوند.

پروانه کار

(بیشتر…)

  • ۲۹ views
ادامه مطلب
تبلیغات

فیلم آموزشی + PDF انواع پروانه کار

بدون دیدگاه

به منظور جلوگیری از بروز اشتباه،کمتر شدن حجم اطلاعات موجود در پروانه كار و نیز دسته بندی نوع
كارهایی كه نیاز به مجوز دارند، پروانه کارهای مختلفی تعریف شده است. هر واحد صنعتی میتواند متناسب
با نیاز خود از تعدادی از آنها استفاده نماید و یا پروانه كار جدیدی را در واحد خود تعریف نماید. اغلب
شرکت های پتروشیمی در ایران از ۵ نوع پروانه کار استفاده می کنند. این ۵ نوع پروانه عبارتند از “ورود به
فضای بسته، کار سرد، کار گرم، گود برداری و ورود خودرو”. از جمله پروانه كارها دیگر می توان به “مجوز
کار خودرو، پرتو نگاری، بارگیری و تخلیه، کار با تجهیزات الکتریکی” اشاره نمود. در اینجا ۵ نوع پروانه کار
رایج در صنایع ایران مورد بررسی قرار می گیرد.

فیلم آموزشی پروانه کار

(بیشتر…)

  • ۳۱ views
ادامه مطلب

۱- گذشتن ۳ سال پس از اخذ مدرک کارشناسی و ۲ سال پس از اخذ مدرک کارشناسی ارشد و ۱سال پس از اخذ مدرک دکترا .

۲- تهیه مدارک عضویت در سازمان نظام مهندسی و عضو شدن در سازمان و پرداخت حق عضویت سالانه حدود ۱۰۰۰۰۰۰ ریال

۳- کسب ۵۰ امتیاز در آزمون نظام مهندسی لازم به ذکر است که آمون رقابتی نمیباشد و برای قبولی در آزمون باید حداقل ۵۰ درصد نمره کسب شود .

 

 

جهت مشاهده باقی نکات لطفا به ادامه مطلب مراجعه کنید.

 

(بیشتر…)

  • ۳۹ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات