تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

دستگاه تست عایق یا مگر دستگاهی قابل حمل است که به صورت آنالوگ و دیجیتال وجود
دارد و میتواند مقاومت عایق را به صورت مستقیم به اهم، مگااهم، گیگااهم و یا ترا اهم و بسته به مدل
انتخابی، بدون درنظرگرفتن ولتاژ تست انتخابی، قرائت کند. عایق خوب معمولاً مقاومتی درحد مگا اهم و یا
محدودههای بالاتر از آن دارد. مولد این وسیله که تغذیه آن ممکن است بصورت دستی یا توسط باطری و
یا برق شهر صورت پذیرد، ولتاژ بالایی تولید میکند که سبب عبور جریانی اندك از میان و سطوح
عایق تحت تست میشود. جریان کلی توسط اهممتر که دارای نمایشگر آنالوگ، دیجیتال و یا هر دو می-
باشد اندازهگیری میشود.

فیلم آموزش دستگاه مگر

  • ۴۲۷ views
ادامه مطلب

فیلم آموزشی + PDF عایق گازی sf6

  • عایق
  • اردیبهشت ۱۲, ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

تنوع عایقهای گازی شکل که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند نسبتاً محدود است. از جمله

نام برد. SF مهمترین این گازها را میتوان هوا، دیاکسید کربن، نیتروژن و هگزا فلئورید گوگرد یا ۶

همچنین در بسیاری از موارد ممکن است از ترکیبی از این گازها به عنوان عایق استفاده شود. یکی از

است. این گاز بیرنگ، بیبو و غیر قابل SF گازهایی که امروزه به طور گسترده از آن استفاده میشود، گاز ۶

اشتعال است که میتواند ولتاژهای بالا را به خوبی تحمل کند و در کلیدها و پستهای فشار قوی استفاده

بسیاری دارد.

عایق گازی sf6

(بیشتر…)

  • ۲۱۵ views
ادامه مطلب
تبلیغات

فیلم آموزشی + PDF کلیات عایق ها

  • عایق
  • فروردین ۱۷, ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

عایق ایدهال عایقی است که هیچگونه جریانی را از خود عبور ندهد. اما در عمل، تمامی مواد از جمله
عایقها مقداری جریان از خود عبور میدهند که البته میزان این جریان برای عایقها بسیار کوچک است.
یکی از مشخصههای یک عایق خوب، عبور میزان اندك جریان از درون آن است. همچنین یک عایق
خوب باید بتواند ولتاژ اعمالی را به خوبی تحمل و در اثر آن خواصعایقی خود را از دست ندهد.
برای تعیین صحت عملکرد عایقها، معمولاً تستهایی در نظر گرفته میشود که با استفاده از آنها و
اندازهگیری مشخصات عایق، میتوان به صحت عملکرد عایق پی برد. این تستها را معمولاً به طور
دورهای بر روی عایقها انجام میدهند.
امروزه تعداد عایقهایی که در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند، بسیار زیاد است و با پیشرفت علوم،
عایقهای بهتر و بیشتری طراحی و ساخته میشوند که روزبهروز به کیفیت و خاصیت عایقی آنها افزوده
میشود.

عایق ها

(بیشتر…)

  • ۷۷ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات