تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

پک جزوات کنکور ارشد برق

  • مرداد ۱۹, ۱۳۹۵

لیست جزوات بسته کنکور کارشناسی ارشد مهندسی برق

ریاضی مهندسی و معادلات و آمار :

جزوه جدید معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس کریمی

جزوه جدید معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس آقاسی (۲ جزوه متفاوت)

جزوه جدید معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر معتقدی(۲ جزوه)

جزوه جدید روش های میانبر معادلات دیفرانسیل کلاس حضوری کنکور ارشد برق ویـــژه

به همراه فایل صوتی (برای اولین بار)

جزوه جدید ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس کریمی (۴ جزوه متفاوت)

جزوه جدید ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر معتقدی

جزوه جدید ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر بخشی گلستانی

جزوه جدید روش میانبر ریاضی مهندسی کلاس حضوری کنکور ارشد برق ویژه(برای اولین بار)

جزوه جدید آمار کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس محبی کیا (۲ جزوه به همراه سوالات و پاسخ ۲۰ سال آمار مهندسی برق و کامپیوتر)

جزوه جدید آمار کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر شفیعی سری برق

جزوه جدید آمار کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر طورانی پارسه (۲ جزوه)

جزوه آمار موسسه مدرسان شریف

 

مدار های الکتریکی :

جزوه جدید مدار کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر زرگر (۲ جزوه متفاوت)

جزوه جدید مدار کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس کهن (۲ جزوه متفاوت)

مجموعه ۳۰۰ سوال مدار های الکتریکی مهندس کهن به همراه پاسخ تشریحی

جزوه جدید روش میانبر مدار کلاس حضوری کنکور ارشد برق ویژه(برای اولین بار)

جزوه جدید مدار کلاس حضوری کنکور ارشد برق استاد ملک محمد

جزوه جدید مدار کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر جبه دار

جزوه مدار ۲ مدرسان شریف

 

کنترل خطی

جزوه جدید کنترل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر شیرین آبادی (۳ جزوه متفاوت)

مجموعه سوالات به همراه پاسخ تشریحی مهندسی برق ابزار دقیق و مکانیک دکتر شیرین آبادی

جزوه جدید کنترل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر سجادیان

جزوه جدید کنترل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر جبه دار (۲ جزوه متفاوت)

جزوه جدید کنترل کلاس دانشگاهی برق دکتر طالبی (طراح کنکور)

جزوه جدید کنترل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر جاهد مطلق

جزوه جدید کنترل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر ابویی(برای اولین بار)

مجموعه سوال به همراه پاسخ تشریحی دکتر ابویی موسسه نصیر

جزوه کنترل کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر کریمیان (۳ جزوه متفاوت)

فایل صوتی حل میانبر سوالات کنترل به همراه حل تستی سوالات کنترل ۹۱(برای اولین بار)

 

الکترونیک

جزوه جدید الکترونیک کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس باغستانی (۲ جزوه متفاوت)

جزوه جدید الکترونیک کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس اسلام پناه (۲ جزوه متفاوت)

مجموعه سوالات الکترونیک به همراه پاسخ تشریحی مهندس اسلام پناه

جزوه جدید الکترونیک کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس کهن

مجموعه سوالات الکترونیک ابزار دقیق به همراه پاسخ تشریحی مهندس کهن

مجموعه سوالات الکترونیک دکتری به همراه پاسخ تشریحی مهندس کهن

جزوه الکترونیک مهندس نیکوکار سری برق

 

 

 

سیگنال

جزوه جدید سیگنال کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس تقدسی

جزوه خلاصه نکات سیگنال موسسه نصیر ویژه دوران جمع بندی

جزوه جدید سیگنال کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس کهن

جزوه جدید سیگنال کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر بخشی گلستانی

 جزوه جدید سیگنال کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر شیرین آبادی

 جزوه سیگنال مدرسان شریف

 

 

ماشین های الکتریکی:

جزوه جدید ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر حلم زاده

مجموعه سوالات طراحی شده ماشین دکتر حلم زاده به همراه پاسخ تشریحی

جزوه جدید ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر پژمان فر

مجموعه سوالات طراحی شده ماشین دکتر پژمان فر به همراه پاسخ تشریحی

جزوه جدید ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر لسانی

جزوه جدید ماشین های الکتریکی کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر براتی

 

بررسی سیستم های قدرت :

جزوه جدید بررسی سیستم قدرت کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر حلم زاده

مجموعه سوالات طراحی شده بررسی سیستم قدرت دکتر حلم زاده به همراه پاسخ تشریحی

جزوه جدید بررسی سیستم قدرت کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر پژمان فر(برای اولین بار)

مجموعه سوالات طراحی شده بررسی سیستم قدرت دکتر پژمان فر به همراه پاسخ تشریحی

جزوه جدید بررسی سیستم قدرت کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر انتصار

جزوه جدید بررسی سیستم قدرت کلاس حضوری کنکور ارشد برق دکتر عیدیانی

مجموعه سوالات کنکور های بررسی سیستم قدرت به همراه حل تشریحی و تستی

 

 

الکترومغناطیس :

جزوه جدید مغناطیس کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس باغستانی

مجموعه سوالات به همراه پاسخ تشریحی مغناطیس مهندس باغستانی

جزوه جدید مغناطیس کلاس حضوری کنکور ارشد برق مهندس اشرفیان

مجموعه سوالات به همراه پاسخ تشریحی مغناطیس مهندس اشرفیان

 

زبان عمومی و تخصصی :

جزوه جدید یادگیری سریع لغات ۵۰۴ واژه ضروری به روش جدید(برای اولین بار)

جزوه پر تکرارترین واژه های کنکور زبان مهندسی برق

جزوه گرامر زبان عمومی کنکور ارشد برق

جزوه واژگان زبان عمومی و تخصصی مهندسی برق

 

پاسخ تشریحی تمامی کنکورهای ارشد مهندسی برق از سال ۶۸ تا ۹۴

 

 

فیلم ها :

حل ویدئویی آزمون بینش درس کنترل توسط دکتر شیرین آبادی

حل ویدئویی آزمون بینش درس مدار توسط دکتر شیرین آبادی

 

 

وب سایت برق صنعت :

www.bargh-sanat.ir

فروشگاه برق صنعت :

www.shop-bargh.ir

 

  • ۱,۹۱۶ views
تبلیغاتتبلیغات