تبلیغات تبلیغات

دسته‌ها

در این فیلم آموزشی به بررسی آزمایش های راه اندازی موتور آسنکرون پرداخته می شود

خوب می دانیم که جریان راه اندازی موتور القایی خیلی زیاده و با راه هایی چون قرار دادن

مقاومت های پله ای سعی می کنیم تا راه اندازی موتور به آن صدمه وارد نشود .

فیلم راه اندازی موتور القایی

(بیشتر…)

  • ۲۰۳ views
ادامه مطلب

پرسش: مبحث موتور القایی

بدون دیدگاه

سرعت یك موتور القایی به كدام یك از موارد زیر بستگی ندارد:
الف) اندازه ولتاژ استاتور
ب) تعداد قطبهای موتور
ج) توالی فازهای موتور
د) فركانس ولتاژ استاتور

جهت مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید

(بیشتر…)

  • ۲۰۳ views
ادامه مطلب
تبلیغات

فیلم آموزشی کلیات موتور القایی

بدون دیدگاه

موتورهای الکتریکی وسایلی هستند که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کنند.
با توجه به این که در صنایع پتروشیمی معمولا موتورهای القایی به عنوان محرک پمپ ها، کمپرسورها، فن ها و غیره به وفور مورد استفاده قرار می گیرند.
در این فیلم آموزشی کلیاتی درمورد موتورهای آسنکرون داده می شود.

فیلم آموزشی موتور القایی

(بیشتر…)

  • ۱۴۷ views
ادامه مطلب

پرسش: مبحث موتور القایی

بدون دیدگاه

در موتورها با رتور قفس سنجابی حداكثر چند سر از موتور خارج میشود؟
الف) ٣
ب) ٤
ج) ٦
د) ٩

جهت مشاهده پاسخ به ادامه مطلب مراجعه کنید

(بیشتر…)

  • ۳۹ views
ادامه مطلب
تبلیغاتتبلیغات